logo 24host.ro

  GAZDUIRE DOMENII   |   DNS   |   E-MAIL   |   WEB   |   FTP   |   MYSQL   |   STORAGE  

Termeni si conditii

Capitolul 1. Partile contractante
LANDS SERVICES INTERNATIONAL SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Baciu Judetul nr. 9, sector 3, telefon +4031.405.69.20, fax +4031.405.69.21, email: office@lsi.ro, inregistrata la Registrul Comertului sub numărul J40/1701/2001, cod inregistrare fiscala RO 13710662, avand contul RO43 BACX 0000 0007 3109 9310 deschis la Unicredit Tiriac Bank, este denumita in continuare PRESTATOR.

Persoana juridica sau fizica care utilizeaza serviciile de gazduire puse la dispozitie de catre PRESTATOR sub denumirea de 24host.ro, este denumita in continuare BENEFICIAR.

Capitolul 2. Obiectul contractului
Art. 2.1. Prezentul contract are ca obiect furnizarea de servicii de gazduire dns, web, e-mail, FTP, baze de date MySQL si storage de catre PRESTATOR, pentru domeniile de Internet apartinand BENEFICIARULUI.

Capitolul 3. Valoarea si durata contractului
Art. 3.1. Durata contractului este de 1 (un) an incepand cu data efectuarii comenzii prin intermediul formularului de comanda existent pe site-ul web www.24host.ro si se prelungeste automat, cu perioade egale de timp, daca partile nu-l denunta cu cel putin 15 (cincisprezece) de zile inainte de expirarea termenului.
Art. 3.2. Valoarea contractului platibila PRESTATORULUI de catre BENEFICIAR este stabilita cu ajutorul formularului de comanda, in functie de necesitatile exprimate de catre BENEFICIAR.
Tarifele pentru gazduirea fiecarui domeniu de Internet apartinand BENEFICIARULUI sunt urmatoarele:
  • spatiu stocare: 1.00 EURO/ GB (gigabyte)/ luna
  • gazduire DNS: gratuita
  • gazduire e-mail: 0.20 EURO/ cont e-mail/ luna
  • gazduire site-uri web: gratuita
  • gazduire FTP: 1.00 EURO/ cont FTP/ luna
  • gazduire baze de date MySQL: 1.00 EURO/ baza de date MySQL/ luna
  • gazduire storage: 1.00 EURO/ cont storage/ luna
La aceste tarife se adauga TVA aferenta, conform legistlatiei in vigoare.

Capitolul 4. Modalitati si conditii de plata
Art. 4.1. Plata serviciilor care fac obiectul prezentului contract, se va face de catre BENEFICIAR pe baza facturii emise de catre PRESTATOR, intr-un termen de maxim 10 zile de la primirea acesteia in format PDF, prin e-mail.
Art. 4.2. Valoarea in lei pe care trebuie sa o plateasca BENEFICIARUL, se va calcula pe baza cursului de referinta RON/EURO al BNR din data facturarii.
Art. 4.3. In cazul in care BENEFICIARUL intarzie plata cu mai mult de 7 zile peste data limita specificata in factura, PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a suspenda serviciile specificate in factura respectiva.
In cazul in care BENEFICIARUL intarzie plata cu mai mult de 15 zile peste data limita specificata in factura, PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a sterge de pe serverele sale toate informatiile si datele BENEFICIARULUI aferente serviciilor pentru care nu s-a efectuat plata, fara a-i putea fi imputat acest lucru.

Capitolul 5. Drepturile si obligatiile partilor
Art. 5.1. Drepturile si obligatiile BENEFICIARULUI sunt urmatoarele:
a) Sa plateasca PRESTATORULUI pretul total stabilit, in conformitate cu tarifele specificate la Art. 3.2 din prezentul contract, in termenele specificate in facturile transmise prin e-mail, in format PDF, de catre PRESTATOR.
b) Sa nu utilizeze si sa nu permita utilizarea serviciilor puse la dispozitia sa, in scopuri ilegale conform legislatiei romane si a Uniunii Europene, in vigoare pe durata prezentului contract. Materialele ilegale includ, dar nu sunt limitate la: materiale protejate prin drepturi de autor, materiale amenintatoare sau obscene, continut pentru adulti sau materiale protejate de secrete de marca sau de vreun alt statut. BENEFICIARUL este de acord ca este singurul responsabil de folosirea abuziva a serviciilor oferite de PRESTATOR, BENEFICIARUL suportand orice fel de daune produse PRESTATORULUI, BENEFICARULUI sau oricaror terti.
c) Sa nu prejudicieze in cursul utilizarii serviciilor puse la dispozitia sa sistemul informatic al PRESTATORULUI sau al altor terti, sa nu promoveze activitati ilegale sau sa prezinte informatii potential daunatoare PRESTATORULUI sau altor terti. Legaturi spre astfel de site-uri web sunt de asemenea interzise. Exemple inacceptabile sunt si nu se limiteaza la informatii, pagini web sau legaturi spre pagini web care contin: programe piratate, programe sau arhive de hackeri, situri Warez, muzica sau programe nelicentiate. (mp3 etc.).
d) Sa nu stocheze sau prezinte in vreo forma material pornografic in cadrul spatiului si serviciilor puse la dispozitie. Prin material pornografic intelegem pagini care au continut sexual sau au legaturi spre alte site-uri cu material pentru adulti.
e) Sa pastreze confidentialitatea numelor de utilizator si parolelor sale (date de acces) pentru accesarea fiecarui serviciu/cont si sa aduca imediat la cunostinta PRESTATORULUI suspiciunea sau certitudinea aflarii acestora de catre orice tert. BENEFICIARUL este unicul responsabil pentru software-ul instalat in contul sau, pentru efectuarea actualizarilor de securitate pentru acest software, pentru utilizarea unor permisiuni asupra fisierelor/folderelor din contul sau care sa nu determine probleme de securitate la nivel de cont sau server. In cazul in care accesul neautorizat la unul sau mai multe servicii oferite de PRESTATOR sau utilizarea serviciilor oferite de PRESTATOR in scopuri ilegale se datoreaza BENEFICIARULUI, indiferent de motiv, direct sau indirect, BENEFICIARUL isi asuma integral responsabilitatea pentru orice prejudiciu cauzat PRESTATORULUI, BENEFICIARULUI sau unei terte parti. Incalcarea de catre BENEFICIAR a obligatiilor de la prezentul punct, da dreptul PRESTATORULUI de a suspenda fara intarziere si pe o durata nelimitata serviciile oferite BENEFICIARULUI.
f) Sa nu prejudicieze in nici un fel imaginea PRESTATORULUI si a serviciilor acestuia.
g) Sa nu instaleze aplicatii de tip `chat room`, respectiv IRC (Internet Relay Chat).
h) Sa nu utilizeze programe care ruleaza continuu in fundal.
i) Este interzisa folosirea retelei sau a serviciilor in scopul transmiterii de mesaje e-mail nesolicitate - SPAM. In cazul violarii acestei politici, PRESTATORUL va percepe BENEFICIARULUI o taxa de 150 EURO (exclusiv TVA) reprezentand costurile pe care le implica investigatia si isi rezerva dreptul de a actiona în instanta BENEFICIARUL in scopul recuperarii prejudiciului creat PRESTATORULUI sau altor terti.
j) Este interzisa revanzarea/redistribuirea gratuita a serviciilor catre terte parti fara acordul scris explicit al PRESTATORULUI.
k) Responsabilitatea asigurarii compatibilitatii site-urilor web sau a oricarei aplicatii (software) instalate de catre BENEFICIAR in cadrul abonamentului de gazduire, cu versiunile software-ului instalat pe serverele PRESTATORULUI revine in totalitate BENEFICIARULUI. PRESTATORUL se obliga se furnizeze BENEFICIARULUI informatii privind versiunile de software utilizate pe serverele/echipamentele PRESTATORULUI, cu conditia ca furnizarea acestor informatii sa nu genereze un risc in ceea ce priveste securitatea echipamentelor informatice apartinand PRESTATORULUI sau utilizate de PRESTATOR pentru furnizarea serviciilor. Responsabilitatea administrarii abonamentului (conturi email, conturi FTP, baze de date, etc.) apartine BENEFICIARULUI. PRESTATORUL va pune la dispozitia BENEFICIARULUI o interfata de administrare online pentru fiecare cont al BENEFICIARULUI si va oferi acces gratuit la manualele de utilizare a interfetei de administrare online.
l) BENEFICIARULUI ii este interzisa trimiterea/expedierea masiva de e-mailuri deoarece operatiunea poate afecta negativ performantele serverelor pe care se afla gazduite site-urile web ale BENEFICIARULUI. In acest scop, BENEFICIARUL este obligat sa se informeze (solicitand informatii suplimentare prin email) asupra numarului maxim de trimiteri/expedieri de e-mailuri permis de PRESTATOR pe serverele unde BENEFICIARUL are gazduite site-urile web inainte de a initia operatiunea. Volumul permis poate varia în functie de caracteristicile tehnice (hardware si software) ale serverelor respective la un moment dat. Orice incalcare a acestor volume permise de PRESTATOR sau lipsa informarii si realizarea operatiunii mai sus descrise da dreptul PRESTATORULUI la suspendarea si chiar la stergerea tuturor informatiilor detinute de BENEFICIAR prin abonamentul respectiv, fara o notificare prealabila.
m) BENEFICIARUL are obligatia actualizarii datelor sale de contact (adrese de email, nume persoane contact, date complete necesare pentru facturare, etc.) prin intermediul interfetei de administrare domenii cpan.24host.ro sau prin transmiterea acestora in timp util PRESTATORULUI prin email sau la numarul de fax afisat pe site-ul PRESTATORULUI.

Art. 5.2. Drepturile si obligatiile PRESTATORULUI sunt urmatoarele:
a) PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a aprecia ce constituie sau nu o violare a clauzelor Art. 5.1., lit. b), c), d), f), g), h), i) si l).
b) PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a suspenda serviciile oferite in cazul in care termenii prezentului contract vor fi incalcati, fara avertisment prealabil si fara inapoierea banilor platiti pentru perioada neconsumata.
c) PRESTATORUL se obliga sa asigure disponibilitatea serviciilor oferite BENEFICIARULUI, cu o prezenta in retea de minim 99,5% din perioada unei luni calendaristice, calculata pentru fiecare luna calendaristica in parte. Disponibilitatea serviciilor nu include inoperabilitatea rutelor Internet, intreruperile programate ale serviciului (anuntate prin email sau in paginile sitului www.24host.ro, cu cel putin 12 ore in avans) si/sau suspendarea unui serviciu datorata incalcarii prevederilor prezentului contract. In cazul în care aceasta disponibilitate nu este asigurata, BENEFICIARULUI i se vor putea acorda, cu titlu de despagubiri, reduceri proportionale cu perioada de indisponibilitate, aplicabile urmatoarei facturi emise.
d) PRESTATORUL se obliga sa asigure suport tehnic (asistenta) prin e-mail pentru toate abonamentele si pentru toti partenerii sai. PRESTATORUL se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp orice problema aparuta pe echipamentele proprii.
e) PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a modifica parola BENEFICIARULUI in orice moment, in cazul in care suspecteaza probleme de securitate ale sistemului, cu aducerea acestui fapt la cunostinta BENEFICIARULUI.
f) PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a suspenda orice site web care utilizeaza mai mult de 10% din resursele de calcul (procesor, memorie) ale serverelor, cu notificarea ulterioara a BENEFICIARULUI. PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a aprecia procentual resursele de calcul utilizate de un site web, pe baza informatiilor furnizate de aplicatiile software de monitorizare a serverelor. In limita resurselor umane/tehnice disponibile, PRESTATORUL va oferi BENEFICIARULUI informatii care pot ajuta BENEFICIARUL in identificarea si rezolvarea problemei care a cauzat utilizarea excesiva a resurselor de calcul ale serverelor.
g) PRESTATORUL va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de BENEFICIAR sau solicitate de la acesta, cu exceptia cazurilor in care exista acordul BENEFICIARULUI pentru folosirea acestora, la cererea tertilor autorizati sau la prestarea unor servicii de catre terti în vederea executarii contractului. PRESTATORUL va proteja confidentialitatea informatiilor privind clientii sai, conturile acestora, precum si a comunicatiilor personale în limita tehnologiilor, a echipamentelor existente si a resurselor de care dispune si in conformitate cu legile existente. Cu toate acestea, PRESTATORUL nu ofera nici o garantie (implicita sau explicita) in ceea ce priveste integritatea datelor aflate pe serverele PRESTATORULUI. BENEFICIARUL este de acord ca PRESTATORUL sa prelucreze datele cu caracter personal colectate in scopul executarii contractului (facturare, recuperare datorii, inregistrare domenii, etc.), sau sa le furnizeze unor terti in cazul in care acest lucru este necesar pentru executarea contractului.
h) Pentru a proteja/mentine calitatea serviciilor, PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a limita un abonament in ceea ce priveste numarul de e-mailuri expediate intr-un anumit interval de timp, iar BENEFICIARUL are obligatia ca inainte de orice operatiune de trimitere/expediere masiva de e-mailuri sa solicite PRESTATORULUI informatii suplimentare, conform Art. 5.1. lit. l).
i) PRESTATORUL va oferi protectie antivirus/antispam pentru toate conturile de email. PRESTATORUL nu ofera nici o garantie privind rata de detectie antivirus/antispam si nu isi asuma nici o responsabilitate pentru orice fel de paguba provocata BENEFICIARULUI sau unei terte parti de eventualele erori ale sistemului de detectie antivirus/antispam.
j) PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a suspenda/anula serviciile oferite BENEFICIARLUI in cazul nerespectarii prevederilor de la Art. 5.1. lit. a), b), c), d), f), g), h), i) si l), fara restituirea sumei achitate in avans de catre BENEFICIAR.

Capitolul 6. Raspundere contractuala
Art. 6.1. Partile contractante inteleg sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul contract cu buna credinta. Pentru neexecutarea totala sau partiala ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea in culpa, datoreaza celeilalte parti penalitati si despagubiri stabilite pe baza actelor justificative.
Art. 6.2. PRESTATORUL nu este responsabil de intreruperile in disponibilitatea serviciilor oferite, in cazul in care acestea se datoreaza intreruperilor furnizarii de energie electrica sau trafic Internet, de la distribuitorii la care acesta este conectat.

Capitolul 7. Forta majora
Art. 7.1. Forta majora atestata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau alte instituţii abilitate, este o imprejurare de fapt imprevizibila si de neinlaturat care impiedica in mod obiectiv si fara nici o culpa a partii, executarea obligatiei contractuale a acesteia, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare.
Art. 7.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta acţioneaza.
Art. 7.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia fortei majore.
Art. 7.4. Partea contractanta care invoca forta majort are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
Art. 7.5. Daca forta majora actionează sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea in plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.

Capitolul 8. Modificarea contractului
Art. 8.1. Partile contractante pot, pe durata indeplinirii contractului, sa convina modificarea clauzelor contractuale prin acte aditionale.

Capitolul 9. Rezilierea contractului
Art. 9.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul celeilalte parti lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de despăgubiri. Incetarea valabilitatii contractului nu exonereaza BENEFICIARUL de obligatia platii serviciilor executate.

Capitolul 10. Litigii si modul de rezolvare
Art. 10.1. Litigiile intervenite intre parti in cursul derularii contractului vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care nu se ajunge la consens se va apela la instantele judecatoresti competente din Bucuresti.
Art. 10.2. Problemele nereglementate sau cele care pot apare in derularea contractului cat si in interpretarea corecta a unor prevederi, se solutioneaza conform normelor Codului Civil, Codului Comercial Roman, precum si reglementarilor speciale emise de legislativ si executiv referitoare la activitatea comerciala.

Capitolul 11. Alte clauze
Art. 11.1. Partile contractante sunt pe deplin raspunzatoare de modul in care isi indeplinesc contractul.
Art. 11.2. Partile contractante se obliga sa pastreze caracterul confidential al contractului, anexelor si actelor aditionale.
Art. 11.3. Prezentul contract se considera semnat de catre ambele parti in momentul trimiterii comenzii de catre BENEFICIAR, prin intermediul formularului de comanda existent pe site-ul web www.24host.ro, apartinand PRESTATORULUI. Acest formular este prevazut cu o casuta de verificare (checkbox) prin care BENEFICIARUL confirma ca a luat la cunostinta si este de acord cu termenii si conditiile prezentului contract.